Refundacja NFZ

Peruki – sprawdź możliwości refundacji NFZ

Wielu naszych klientów nie jest świadomych faktu, że polska służba zdrowia zaklasyfikowała peruki jako skuteczne środki wspomagające leczenie rozlicznych problemów z łysieniem oraz chorób nowotworowych. Oznacza to, że istnieje możliwość ubiegania się o refundację dokonanego zakupu w ramach świadczeń oferowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Peruki wyszczególnione są na liście refundowanych środków pomocniczych pod następującym identyfikatorem: P.093

Należy jednakże pamiętać, iż refundacja zamyka się w pewnych ściśle określonych przez przepisy obowiązującego prawa limitach. Jeżeli chodzi o peruki, maksymalną kwotą jaką uzyskać możemy z NFZ za dokonany zakup jest 250 złotych. W sytuacji, gdy zdecydujemy się na nabycie produktu, którego cena jest równa lub niższa od nadmienionej, zwrócone zostanie nam 100 % PONIESIONYCH KOSZTÓW, a my będziemy mogli cieszyć się nowym nabytkiem całkowicie ZA DARMO. Niemniej jednak, jeżeli marzy nam się produkt z nieco wyższej półki, którego cena przekracza nadmieniony górny limit, część kosztów będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni, natomiast NFZ dokona refundacji sumy 250 złotych.

Aby przedstawić tę kwestię w sposób bardziej poglądowy, posłużmy się prostym przykładem:

Cena peruki, którą pragniemy kupić: 600 złotych
Odgórny limit refundacji NFZ: 250 złotych
Kwota do zapłaty po odliczeniach: 600 – 250 = 350 złotych

Jak przedstawia się procedura ubiegania się o refundację?

Z dniem 4 marca 2014 roku w życie wszedł załącznik o numerze 8, ściśle powiązany z zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia opatrzonym numerem identyfikacyjnym 90/2013/SSOZ. To właśnie na jego podstawie możliwe jest ubieganie się o zwrot poniesionych kosztów. Warto także pamiętać, że przepisy definiują nie tylko ramy finansowe, ale i czasowe – pacjent ubiegać się może o zwrot części lub całości kosztów poniesionych na zakup peruki raz w roku, licząc od dnia sporządzenia wniosku do NFZ przez lekarza prowadzącego.

Rzeczony wniosek sporządzić może lekarz, który jest specjalistą w przynajmniej jednej z poniższych dziedzin medycyny:
Wenerologia,
Radioterapia onkologiczna,
Onkologia kliniczna,
Onkologia dziecięca,
Hematologia,
Hematologia dziecięca,
Ginekologia onkologicznej,
Dermatologia,
Chirurgia onkologiczna,
Chirurgia ogólna,
Chirurgia dziecięca.

Zwyczajowo wnioski o refundację rozpatrywane są pozytywnie w odniesieniu do pacjentów chorujących na nowotwory, zmagających się z uszkodzeniami czaszki oraz cierpiących na problemy zdrowotne i powikłania, które to skutkują nadmiernym wypadaniem włosów, ich przyspieszonym przerzedzaniem się, jak również szybko postępującym łysieniem.

Po wystosowaniu i rozpatrzeniu złożonego wniosku, ostatnim krokiem procesu refundacyjnego jest jego potwierdzenie w jednym z oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia działających na terenie naszego kraju. Dodatkowe informacje dotyczące samej procedury znaleźć można na stronie http://www.nfz-katowice.pl/. Nic nie stoi także na przeszkodzie, aby zasięgnąć porady bezpośrednio w placówkach NFZ, które to czynne są w dni robocze w godzinach 8-16. Z przyjemnością informujemy, że nasza firma współpracuje ze wszystkimi filiami Narodowego Funduszu Zdrowia działającymi w Polsce.

ZAPRASZAMY DO ZAZNAJOMIENIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĄ PERUK ORAZ SYSTEMÓW UZUPEŁNIEŃ!